Kontakt

Prevádzkovateľ e-shopu:
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.
Veterná 43, 931 01 Šamorín
IČO: 47550783
DIČ: 2023969970
IČ DPH: SK2023969970 

E-mail: info@ckdaka.sk

Tel.: 02 / 44 555 000

Číslo účtu: 4019987448 / 7500 (ČSOB a. s.)
IBAN: SK48 7500 0000 0040 1998 7448
SWIFT: CEKOSKBX

Orgány dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava - www.soi.sk
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, Trnavská 52, 826 45 Bratislava - www.uvzsr.sk

Kontaktný formulár